Levoča

Krížová cesta na Mariánsku horu

Levočskí skauti a Spoločenstvo EDEN pripravili na piatok 31. marca krížovú cestu z Baziliky sv. Jakuba na Mariánsku horu.

Hoci dobré počasie isté nebolo, skauti nás do poslednej chvíle uisťovali, že krížová cesta sa uskutoční za každého počasia. A tak sme po svätej omši o 18:00 začali modlitbu v Bazilike sv. Jakuba. V meste boli ďalšie zastavenia pred evanjelickým kostolom, pravoslávnym chrámom a v minoritskom kostole Svätého Ducha. Mimo mesta sme zastavovali pri kaplnkách v aleji vedúcej na Mariánsku horu. Po zakončení krížovej cesty v bazilike na Mariánskej hore sme ešte pred bazilikou vytvorili gillwelský kruh a spočítali sa. Bolo nás 92.

Ďakujeme pánovi dekanovi Petrovi Majcherovi za sprístupnenie oboch levočských bazilík, organizátorom z radov skautov a mládežníckeho spoločenstva EDEN a v neposlednom rade aj všetkým zúčastneným za spoločnú modlitbu.

Text: br. Tomáš M.
Foto: Katka K.