Levoča

Veľká noc v Levoči

Spoločne ďakujme Bohu za krásne prežité sviatky zmŕtvychvstania Pána.

Prvýkrát nás počas Svätého týždňa sprevádzal spevom zbor pod vedením p. Janky Višňovskej.

Na Palmovú nedeľu sme počas svätej omše o 11:00 spievali pašie. Ako pred rokom, slová Pána Ježiša spieval brat Tomáš. My ostatní bratia sme spievali slová ľudu, v čom nás viedol Rasťo Uličný, ktorý zároveň spieval sólové spevy. Slová evanjelistu spieval Martin Dzurňák. Zvyšok zboru spieval ženské texty, resp. sa zapájal do slov ľudu, ak vystupoval celý dav.

Vo štvrtok sme sa všetci traja kňazi našej komunity zúčastnili Svätej omše svätenia olejov v Spišskej Kapitule. Zúčastnilo sa jej veľké množstvo kňazov i veriacich. Počas nej sme si obnovili svoje kňazské zasvätenie. Snežilo ako v apríli :) Svätej omše na pamiatku Pánovej večere predsedal br. Peter, ktorý umyl nohy siedmym vybraným mužom. Brat Tomáš slúžil všetky obrady Veľkonočného trojdnia v Dlhých Strážach, aby tak pomohol komunite v Spišskom Štvrtku.

V Piatok utrpenia Pána sme sa o 8:00 modlili ranné chvály a posvätné čítanie spolu s veriacimi. Ani v piatok ani v sobotu ich na týchto modlitbách nebolo veľa. O 13:00 sme sa zapojili do Ekumenického pašiového sprievodu. Tohoročnou témou boli slová Pána Ježiša na kríži. Zastavenia boli viac-menej ako pred rokom: pred evanjelickým kostolom, pred Bazilikou sv. Jakuba, pred pravoslávnou modlitebňou, pred gréckokatolíckym farským úradom a za hradbami. K poslednému zastaveniu niesli (náš brezový) kríž bratia Ondrej a Tomáš. Posledné zamyslenie predstavil brat Martin, ktorý viedol aj obrady Piatku utrpenia Pána v našom kostole. Pašie sme spievali tým istým spôsobom ako v nedeľu. Kázal brat Peter. Po týchto obradoch, ako aj počas Svätej soboty veriaci mali možnosť pokloniť sa Spasiteľovi v Oltárnej sviatosti a pomodliť sa pri Božom hrobe. Popri tom sa konala zbierka, jej výťažok - 1.410€ - sme odovzdali na podporu kresťanov vo Svätej Zemi.

Obrady Veľkonočnej vigílie začali o 20:30 pri ohni, ktorý pripravili chlapi z Domu sv. Františka. Trvali približne tri hodiny. Viedol ich a kázal brat Martin. V liturgii slova bolo použitých všetkých sedem čítaní zo Starého zákona. Pri spievaní žalmov sa vystriedali štyria speváci. Počas Obradu vzkriesenia sme vytvorili eucharistickú procesiu po Košickej ulici. Zapojilo sa do nej o niečo viac veriacich ako pred rokom, no vzhľadom na ideálne počasie ich mohlo byť viac :( Po procesii nasledovalo tradičné posvätenie pokrmov. Aj počas neho spieval zbor. Veriaci sa napriek neskorej nočnej hodine vôbec neponáhľali domov. Panovala krásna, pokojná atmosféra.

Zbor spevom obohatil aj slávenie svätej omše v Nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania o 9:00.

Naša vďačnosť patri všetkým, ktorí sa podieľali na skrášlení tohtoročných sviatkov.

Text: br. Martin Mária;
foto: Barborka Frančáková, Martin Dzurňák, bratia Tomáš a Ondrej