Levoča

25 nových rytierov Nepoškvrnenej

14. mája sa mariánskej procesie v Levoči zúčastnilo približne 600 veriacich.

Procesia, ktorú zorganizovali rytieri Nepoškvrnenej spolu s nami, minoritmi, začala pred našim kláštorom. V úvode brat Martin pripomenul, že Rytierstvo Nepoškvrnenej založil sv. Maximilián so svojimi spolubratmi ako reakciu na pochody slobodomurárov v Ríme. Tieto pochody zosmiešňovali Svätého Otca a kresťanské hodnoty. Náš pochod bol vedený za víťazstvo nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Účastníci pochodu prešli Námestím Majstra Pavla, následne alejou Jána Pavla II. na Mariánsku horu modliac sa posvätný ruženec s dodaním modlitby zo zázračnej medaily Ó Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá. Žiaľ v polovici pochodu ozvučenie zlyhalo. Našťastie mnohí pochodujúci sa vynašli a počúvali online vysielanie.

Svätej omši na Mariánskej hore predsedal brat Martin, koncelebrovalo viacero rímskokatolíckych aj gréckokatolíckych kňazov. V príhovore brat Martin pripomenul slová sv. Maximiliána o význame modlitby a stáleho pokoja v duši. Rytier Nepoškvrnenej musí v prvom rade pomocou modlitby bojovať o pokoj vo vlastnej duši, následne o víťazstvo lásky Nepoškvrnenej v každej duši. V závere svätej omše 25 mužov vstúpilo do Rytierstva Nepoškvrnenej, dostali Zázračnú medailu a spoločne sme sa pomodlili modlitbu zasvätenia sa Nepoškvrnenej z diplomčeka Rytierstva.

Po svätej omši nasledovala modlitba večeradla Mariánskeho kňazského hnutia pred vystavenou Najsvätejšou sviatosťou, následne pokračovala reťaz 24-hodinovej modlitby posvätného ruženca z Mariánskej hory.

Text: br. Martin Mária

Foto: rytieri Nepoškvrnenej 

Levočská televízia o pochode zverejnila reportáž:

https://www.youtube.com/watch?v=2L7YIm6OF4s