Levoča

Intenzívny mesiac OFS

Členovia a sympatizanti Františkánskeho svetského rádu absolvovali duchovné cvičenia, mariánsku púť do Prahy a celoslovenské stretnutie na Velehrade.

Od 18. do 21. mája sa na Mariánskej hore v Levoči konali duchovné cvičenia Františkánskeho svetského rádu pod vedením br. Martina M. Kollára. Zúčastnilo sa ich 18 bratov a sestier z miestnych bratstiev v Levoči, Poprade, Starej Ľubovni a Považskej Bystrici. Ich témou bol „Život a slová svätého Františka z Assisi“. Bližšie sme sa venovali životopisu sv. Františka, nepotvrdenej aj potvrdenej regule, testamentu a napomenutiam sv. Františka.

42 bratov, sestier a sympatizantov  OFS sa 2. a 3. júna zúčastnilo mariánskej púte do Prahy. Pricestovali zo všetkých kútov Slovenska: zo Záhoria, z Bratislavy, Levoče, Spišskej Belej, Starej Ľubovne, Sečoviec, Spišskej Novej Vsi, Nových Zámkov, Považskej Bystrice a z Nemšovej. Sprevádzali ich duchovní asistenti – františkáni Robert, Augustín, Daniel a Damián. Pútnici pricestovali už v piatok 1.6. a využili „Noc kostolov“ na návštevu otvorených chrámov s hudobným programom a prednáškami. V sobotu bola Mariánska púť po viacerých kostoloch a v nedeľu svätá omša v chráme sv. Víta na Hradčanoch resp. v bazilike sv. Ludmily. Veľká vďaka patrí bratom, ktorí sprevádzali pútnikov v piatok a v nedeľu, rovnako veľké poďakovanie patrí bratom a sestrám SFŘ z Čiech, ktorí pripravili bohaté agapé v záhrade bratov kapucínov.

17. júna, na sviatok Nepoškvrneného srdca Panny Márie, sa konalo celoslovenské stretnutie bratov a sestier OFS na Velehrade. Stretnutie začalo príhovorom nášho národného ministra, Damiána  Bereca a pokračovalo svätou omšou v bazilike Nanebovzatia Panny Márie. Hlavným celebrantom a kazateľom bol p. Norbert Pšenčík, OFMCap, provinciál bratov kapucínov. Zišlo sa nás vyše 250 bratov a sestier z celého Slovenska. Prítomných pozdravil aj Vendelín Hájek, národný minister SFŘ v Českej republike. Po svätej omši boli sme rozdelení do štyroch skupín na prehliadku baziliky, súčasne sa podával obed v jedálni pútnického domu Stojanov. O 15:00 sme sa znovu stretli v bazilike na moderovanej adorácii, ktorú pripravil a viedol p. Martin Kollár, OFMConv.

S. Monika Marta Olečková, OFS, redagované