Levoča

Púť KOČ do Medžugoria

V dňoch 20-29 augusta 2023 sa uskutočnila v poradí 14. púť spoločenstva Kruciaty oslobodenia človeka do Medžugoria.

Účastníkov púte bolo 46 - najviac z Lendaku, potom z Levoče, Bardejova, Nižného Slavkova, Klčova a zo Smižian. Ako zvyčajne aj tento rok sa začala sv. omšou v Minoritskom kostole Sv. Ducha v Levoči, ktorú koncelebrovalo viacero kňazov medzi inými novozvolený gvardián z levočskej komunity Páter Tomáš Vlček, otec František Fudaly zo Spišskej Kapituly a náš páter Roman Gažúr pôsobiaci v Spišskom Štvrtku, ktorý sa nám aj tentoraz prihovoril v kázni a povzbudil nás na našu púť k našej drahej mamke, na ktorú sme sa všetci tešili, že jej odovzdáme všetky naše radosti, starosti, bôle... Veľmi milé bolo, keď sa s nami pred odchodom do Medžugoria rozlúčili tí, ktorí sa z rôznych dôvodov nemohli zúčastniť púte, avšak chceli. Snáď budúcu rok príjmu aj oni pozvanie našej nebeskej mamky. Cesta do Medžugoria bola pokojná, niesla sa v duchu modlitieb, sv. ružencov, krásnych mariánskych piesní, ktorých výber zostavil Janko Fudaly kostolník z Lendaku otec otca Františka Fudalyho a ktoré, ako inak, chytili za srdce nejedného z nás. Asi najviac zo všetkých mariánskych piesní sa mi páčila Mária ochrana. Pri speve tejto pesničky sa človek cítil naozaj pod ochranou Panny Márie.

V ranných hodinách sme dorazili na Makarskú riviéru Vepric v Chorvátskych Lurdoch. Po krátkej prestávke a po sv. omši sme opäť vyrazili na cestu -  do Zaostrogu. Po príchode okolo obeda sme sa mohli ubytovať v kláštore františkánov. Atmosféra bola priaznivá, kľudná a pokojná napriek únave po takmer 14 hodinovej ceste. V Zaostrogu okrem spoločného programu: sv. omši, ranných chvál či vešpier sme si užili slnko a pobyt pri mori, oddýchli sme si, nasýtili sa chutným jedlom, ktoré nám tety kuchárky starostlivo pripravovali, večer sme trávili čas prechádzkami popri mori, započúvali sme sa do šumu mora, a vychutnávali kopčeky chutnej zmrzliny či iných dobrôt. Načerpali sme mnoho duchovných síl na našu cestu do Medžugoria do cieľa našej púte, kde nás už očakávala naša nebeská mamka. Cesta trvala vyše dvoch hodín, za ten čas sme sa stihli v autobuse pomodliť ruženec, korunku k Božiemu milosrdenstvu a zaspievať si medžugorské piesne - Zdravo Kraljice mira či iné. Pri týchto pesničkách človek pocítil prítomnosť Panny Márie, ktorá túžobne očakáva svoje verné dietky, aby si ich mohla všetky privinúť k srdcu. Večer po ubytovaní sme sa zúčastnili Medžugorského programu, ktorý začal približne o 18:00 hod. modlitbou posvätného ruženca, po nej nasledovala modlitba k Duchu Svätému, sv. omša, medžugorský ruženec kráľovnej pokoja, modlitby za uzdravenie a adorácia najsvätejšej sviatosti oltárnej. V čase modlitieb sv. ruženca mali možnosť veriaci prijať sviatosť zmierenia, či pocítiť prítomnosť Panny Márie prichádzajúcej z neba v čase 18:40 kedy kňaz oznámi slovami silencium, že prichádza Panna Mária. Bolo krásne byť opäť aj tento rok na tomto úžasnom mieste plnom milostí začo vďačím nielen Panne Márii, u ktorej som si vyprosila túto milosť napriek zdravotným problémom, ktoré ma postihli pred výjazdom, ale aj za to, že so mnou mohli vycestovať moja mamka a sestra. Po večernom programe nás v skorých ranných hodinách okolo 05:00 ráno čakali výstupy na Križevac a Podbrdo. Navštívili sme rôzne miesta, čiže program bol bohatý : komunitu Cenacolo, ktorej zakladateľka matka Elvíra pred nedávnom zomrela. Mali sme možnosť vypočuť si prednášku týchto ťažko skúšaných chlapcov a pozrieť si aj film o Matke Elvíre, o tom ako svoj celý život zasvätila službe pomoci pre iných hlavne pre mladých ľudí, drogovo závislých či alkoholikov. Vďaka tejto obetavej žene našli títo ľudia zmysel svojho života, ktorý tak hľadali, lásku, domov, Ježiša. Bolo úchvatné započúvať sa do ich príbehov, čerpať z nich a zamyslieť sa nad sebou a svojím životom. Patrika a Nancy sme ani tento rok nevynechali, boli sme radi že sme sa s týmto sympatickým manželským párom mohli znova stretnúť a že nám vyrozprávali svoju cestu obrátenia k Bohu, ich veľkej láske. Ich životný príbeh je pre mnohých z nás inšpiráciou, pre mladých určite. Ich životné skúsenosti môžu veľmi napomôcť mladým ľuďom k ceste čistoty v snúbeneckom či manželskom vzťahu. Ďakujem veľmi pekne aj za milosť, že sme sa mohli vo večerných hodinách zúčastniť na zjavení Panny Márie na zámku Patrika a Nancy, cítiť dotyk Panny Márie, započúvať sa, vnímať posolstvo ktoré nám svojím deťom adresovala. V aramejčine, rodnom jazyku Panny Márie a Pána Ježiša pretlmočeným do slovenského jazyka Terkou Gažiovou, kde nás Panna Mária opäť pozýva k modlitbe a obráteniu srdca - mir, mir, mir (pokoj, pokoj, pokoj) Hneď na druhý deň sme sa zúčastnili prednášky Terky Gažiovej na Majčinom sele. Terka ma inšpirovala nielen svojou vľúdnosťou ale hlavne svojou pokorou. Taktiež nezabudla opomenúť fakt, že by sme mali viac venovať čas Bohu, načúvaniu Ducha Svätého, posvätnému čítaniu hneď ráno na svitaní či večer pred spaním, aby sme zaspávali a prebúdzali sa s Božím slovom, modlitbou sv. ruženca, miesto vysedávania pred  internetom. Len takto môže do nášho života vstúpiť Ježiš Kristus, nezabúdajme aj na pôst. Individuálne sme mohli navštíviť rôzne miesta v Medžugorí a mnohí z nás to aj využili: hrob Slávka Barbariča pri ktorom sme sa mohli pomodliť; adorovať Pána Ježiša v kaplnke v žltej dvorane hneď od kostola; pobudnúť pri soche zmŕtvychvstalého Ježiša, z ktorej zázračne a nevysvetliteľne vyteká tekutina; nakúpiť suveníry pre rodinných príslušníkov, ktorí zostali doma a doniesť im pamiatku z tohto miesta; len tak sa prejsť po meste, byť chvíľku sám so sebou a tešiť sa na návrat domov a dúfať, že o rok sa opäť zasa všetci zídeme a poputujeme k našej medžugorskej mamke.

Členka KOČ Veronika Tarbajova 

IMG 20230829 spolocna