Levoča

Rytierky Nepoškvrnenej v LEvoči

29. augusta na Mariánskej hore v Levoči 107 žien vstúpilo do Rytierstva Nepoškvrnenej.

Stretnutie sa začalo v minoristkom kostole. Po požehnaní kríža a sochy Panny Márie sa zásup ctiteliek Panny Márie vydal na pochod na Mariánsku horu. Počas neho sme sa rozjímavým spôsobom pomodlili bolestný ruženec. V bazilike sme sa pred Najsvätejšou sviatosťou pomodlili mariánske večeradlo so slávnostným ružencom. Nasledovala sv. omša a moderovaná adorácia, ktoré viedol br. Martin. Po tomto výdatnom duchovnom pokrme nasledovala hodinová prestávka na posilnenie tela – zväčša z vlastných zásob. 

Po korunke Božieho milosrdenstva sa prítomným prihovorila p. Beáta Zbiňovská, ktorá bola hlavnou iniciátorkou stretnutia. Pozvala ženy, aby vytvorili spoločenstvá MI 2 s mesačnými stretnutiami, ako to stanovil sv. Maximilián. V rámci formácie sa chcú zamerať na čnosti Panny Márie. Predpokladajú ročnú prípravu na prijatie do MI 2; každoročné absolvovanie duchovnej obnovy; odporúčajú 33-dňovú prípravu na zasvätenie sa Ježišovi skrze ruky Panny Márie podľa sv. Ľudovíta Márie Grigniona z Montfortu; ako aj praktizovanie „5 kameňov Medžugoria“.

Do Rytierstva Nepoškvrnenej vstúpilo 107 žien, ktoré z rúk brata Martina prijali Zázračnú medailu Nepoškvrnenej. Diplomček Rytierstva sa neušiel všetkým, nakoľko sme nerátali s až takým veľkým záujmom – dostanú ho dodatočne. Po modlitbe zasvätenia sa Nepoškvrnenej sme sa v procesii vrátili do Levoče modliac sa radostný ruženec.

Br. Martin Mária