Levoča

Duchovná púť Rytierok Srdca

 25.– 26.11. sa takmer 40 členiek Rytierstva Nepoškvrnenej – Rytierok Srdca, spolu s br. Martinom M. Kollárom, zúčastnilo púte k sv. Maximiliánovi M. Kolbemu.

Na začiatku púte sme navštívili miesto, kde svoj život sv. Maximilián, zakladateľ Rytierstva Nepoškvrnenej, ukončil. Naša púť začala pred bránou nemeckého koncentračného tábora Osvienčim. Využili sme služby sprievodkyne, ktorá nám priblížila hrôzy tohto miesta. Počas existencie Osvienčimu tu zahynulo viac ako jeden milión ľudí. Jedným z nich bol aj sv. Maximilián Kolbe, ktorý dobrovoľne vymenil svoj život za život spoluväzňa, ktorý bol vybraný spolu s ďalšími deviatimi väzňami do cely smrti. Bol to trest za útek jedného z väzňov. Sv. Maximilián požiadal veliaceho dôstojníka, aby sa mohol vymeniť s väzňom Gajowniczkom, ktorý plakal, že nechce zomrieť, lebo má ženu a deti. Sv. Maximilián bol spolu s ostatnými spoluväzňami umiestnený do betónovej kobky, v ktorej ich čakala smrť hladom a smädom. Počas agónie trvajúcej dva týždne sv. Maximilián povzbudzoval spoluväzňov, spolu sa modlili a spievali piesne. Po dvoch týždňoch bol sv. Maximilián, ktorý bol stále nažive, usmrtený fenolovou injekciou. Na mieste smrti sv. Maximiliána sme sa pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva. Po ukončení prehliadky koncentračného tábora sme sa presunuli do kláštora minoritov v Harmenžách.  V tomto kláštore, postavenom na území koncentračného tábora, je umiestnená expozícia obrazov Mariána Kolodzieja, ktorý strávil v Osvienčime takmer 4 roky. Po 50 rokoch mlčania sa tento umelec rozhodol vytvoriť viac ako 200 obrazov zobrazujúcich život väzňov v Osvienčime. Tu sme mali možnosť vidieť na vlastné oči, aké démonické zverstvá páchali nacisti na bezbranných ľuďoch. Mohli sme si pozrieť aj obrazy so sv. Maximiliánom Kolbem, ktorý bol pre väzňov v Osvienčime veľkým povzbudením. Po sv. omši sme pokračovali do Nepokalanova, kláštora blízko Varšavy, ktorý založil sv. Maximilián Kolbe. Večer sme sa spoločne pomodlili tretí sv. ruženec a deň sme ukončili v kaplnke nepretržitej adorácie. Nedeľu sme začali sv. omšou v pôvodnej kaplnke kláštora, ktorú ako prvú postavil sv. Maximilián so spolubratmi. Po sv. omši sme navštívili celu, v ktorej žil sv. Maximilián a múzeum. Ujal sa nás brat Ján Mária, ktorý nás pútavým spôsobom a podrobne oboznámil so životom sv. Maximiliána od detstva, cez jeho pôsobenie v reholi, o jeho misiách v zahraničí a diele, ktoré zanechal v Nepokalanove. Pri spiatočnej ceste sme skonštatovali, že je potrebné si uvedomiť, aké dôležité je nasledovať v týchto dnešných časoch hedonizmu konanie svätých a šíriť úctu k Nepoškvrnenej podľa vzoru sv. Maximiliána.

text: Beata Zbiňovská; foto: Róbert Chovanec a iní