Levoča

Žakovce: Stretnutie Rytierok Srdca

 

V Žakovciach sa 16. decembra konalo celoslovenské stretnutie Rytierok Nepoškvrnenej – Rytierok Srdca.

Stretnutie sa začalo svätou omšou v kaplnke Božieho narodenia, ktorej predsedal miestny farár, predstavený tunajšieho Inštitútu Krista Veľkňaza o. Marián Kuffa. O. Marián v kázni povzbudil rytierky k očiste srdca skrze autentickú lásku k Bohu a k blížnemu. Po svätej omši líderka spoločenstva Beáta Zbiňovská prečítala opis nepoškvrneného počatia Panny Márie podľa španielskej mystičky Márie z Agredy. Nasledovala poklona Sviatosti oltárnej s modlitbou posvätného ruženca, ktorú viedol o.  Ivan Špánik, duchovný otec spoločenstva Rytierok zo Žiliny. Prítomným sa prihovoril aj br. Martin Mária Kollár, zodpovedný za Rytierstvo Nepoškvrnenej na Slovensku, ktorý pripomenul 800. výročie slávenia polnočnej svätej omše v jaskynke pri Greccio z iniciatívy svätého Františka. V závere stretnutia Beáta Zbiňovská  prečítala úvahu o čnosti viery Panny Márie. Po výdatnom duchovnom pokrme nasledoval obed v jedálni inštitútu.

Text: Br. Martin Mária, foto: Beáta