Levoča

800 rokov Greccio a Vianoce v Levoči

Tento rok bol výnimočný tým, že prežívame 800 rokov odvtedy, ako sv. František slávil Vianoce v talianskej dedinke Greccio.

Svätá omša v noci

V našom chráme býva svätá omša o 22:00. Už od 21:45 znel kostolom spev kolied v podaní zboru pod vedením Janky Višňovskej, ktorý hudobne doprevádzal aj celú svätú omšu. Aby sme vyzvdihli výnimočnosť chvíle, o 22:00 sme si pozreli krátky dokument o tom, čo pred 800 rokmi vykonal sv. František v Greccio. Nielenže zorganizoval živý betlehem v jaskynke, ale tiež zariadil, aby sa na tom mieste hneď slávila svätá omša. Chcel tým zdôrazniť fakt, že ten istý Ježiš, ktorý sa narodil v Betleheme, prichádza medzi nás počas každej svätej omše.

Živý Betlehem

Na Božie narodenie sa už tradične na našom nádvorí konal živý betlehem. Oslavy Božieho narodenia sme začali svätou omšou, po ktorej sme sa za spevu kolied v sprievode presunuli na nádvorie kláštora.

Ná nádvorí si pre nás mladí pripravili scénku o tom, ako by zvestovanie Ježišovho narodenia pastierom mohlo vyzerať dnes. Mladí hrajú BANG a anjela neberú vážne kvôli tomu, že prišiel práve cez „Mesto duchov“. Našťastie „Kazateľ“ im všetko vysvetlil a aj oni sa mohli pokloniť novonarodenému Kráľovi.

Keďže popoludní bola na programe jasličková pobožnosť v gymnaziálnom kostole, na našom nádvorí sme neorganizovali žiaden oficiálny program. Samozrejme – ako dokazuje aj reportáž TV Levoča – návštevníkom sme sa poctivo venovali aj v tomto čase.

Oficiálny program sme začali animovaným filmom pre deti o sv. Františkovi a tajomstve Greccio, po ktorom nasledovalo hudobné vystúpenie dvoch Katarín.

Na prelome rokov

Posledný deň roku sme slávili Nedeľu Svätej rodiny. Skrze pastiersky list sa nám prihovoril aj nový otec biskup František Trstenský. Pri každej svätej omši dostali manželia možnosť obnoviť si manželské sľuby a po svätej omši o 16:00 sme v pobožnosti poďakovali za uplynulý rok. Prelom rokov sme strávili opäť v kostole na eucharistickej adorácii.

Miništrantské výlety

Od 2. do 4. januára sme spolu s bratislavskými miništrantami spoznávali okolie. V utorok sme boli na chate Plesnivec vo Vysokých Tatrách, v stredu sme navštívili Červený kláštor v Pieninách a štvrtok sme strávili v Levoči.

text: br. Tomáš M.
foto: Katarína Vaňová