Levoča

Podpora pre Levoču finišuje

1-hpim7556maxiDo štvrtku tohto týždňa je možné podporiť nás jednoduchým kliknutím na odkaz na webovej stránke a prispieť tak k obnove barokovej brány na vstupe do minoritksého kláštora v Levoči.
hpim7556maxiDo štvrtku tohto týždňa je možné podporiť nás jednoduchým kliknutím na odkaz na webovej stránke a prispieť tak k obnove barokovej brány na vstupe do minoritksého kláštora v Levoči. Nadácia VÚB v rámci projektu Poklady môjho srdca vyhlásila internetovú súťaž, v ktorej môžeme hlasovať za historický portál, ktorý bude obnovený z jej finančných fondov.

Jedným zo súťažných projektov je aj reštaurácia vstupného portálu do minoritského kláštora v Levoči. Jeho obnovu zafinancuje nadácia v prípade, že v internetovom hlasovaní získa najvyšší počet hlasov.
Do hlasovania sa môžete zapojiť na stránke http://www.vub.sk/portaly/ od 1. do 31. októbra 2013. Ďakujeme za vašu podporu.

Kláštor v domoradí neďaleko Košickej brány vybudovali minoriti po svojom návrate do mesta na konci 17. storočia.Jeho dnešná podoba pochádza z úpravy po požiari v 18. storočí. Pôvabný vstupný kamenný portál tvoria odstupňované hlavice pilastrov, ktoré nesú profilovanú rímsu s dekorovanými vázami. Plastický reliéf zobrazuje symboliku minoritov. Do portálu je vsadená drevená dvojkrídlová kazetová brána.

foto: Ján Filip