Levoča

Levoča: Kanonická vizitácia

Levoca_miniOd štvrtku 25. februára do soboty 27. februára sa uskutočnila kanonická vizitácia rehoľnej komunity v Levoči. Vizitátor, provinciálny kustód P. Lucián Mária Bogucki, sa mohol v týchto dňoch z blízka pozrieť na život a pastoráciu troch bratov, ktorí tvoria miestne spoločenstvo.

Od štvrtku 25. februára do soboty 27. februára sa uskutočnila kanonická vizitácia rehoľnej komunity v Levoči. Vizitátor, provinciálny kustód P. Lucián Mária Bogucki, sa mohol v týchto dňoch z blízka pozrieť na život a pastoráciu troch bratov, ktorí tvoria miestne spoločenstvo.

 

Počas vizitácie sa páter kustód stretol aj so spišským sídelným biskupom Mons. Františkom Tondrom a pomocným biskupom Mons. Štefanom Sečkom a tiež s predstaviteľmi kresťanských spoločenstiev, ktoré existujú pri kláštore minoritov v Levoči a samozrejme so samotnými bratmi.

 

Minoriti sa v Levoči okrem pastorácii v kostole, v ktorom je stála poklona Najsvätejšej sviatosti, venujú chorým v miestnej nemocnici, spovedajú sestry z okolitých rehoľných domov, učia náboženstvo na základnej škole a prednášajú na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Jednou z aktivít miestnych bratov, zvlášť pátra Romana Gažúra, je apoštolát triezvosti a práca s abstinujúcimi alkoholikmi.   

 

Text lmb; foto: lmb a P. Roman Gažúr