Levoča

Levoča: 12. sympózium KOČ

Kruciata_miniUplynulý víkend od piatku  15. októbra do nedele 17. októbra 2010 sa v Levoči uskutočnilo pod patronátom bratov minoritov 12. celoslovenské sympózium Kruciáty oslobodenia človeka.

Uplynulý víkend od piatku  15. októbra do nedele 17. októbra 2010 sa v Levoči uskutočnilo pod patronátom bratov minoritov 12. celoslovenské sympózium Kruciáty oslobodenia človeka. Piatkový program venovaný mládeži začal sv. omšou v minoritskom kostole, ktorú celebroval a svojou homíliou oslovil mládež kňaz  Pavol Hudák. Po svätej omši boli chvály a adorácie pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou pod vedením Spoločenstva pri Katolíckej univerzite v Ružomberku. Svojou prednáškou na tému  Duchovný boj zaujal zahraničný hosť Tom Edwards  z USA . Celý piatkový program pripravilo mládežnícke spoločenstvo Pavol z Levoče.

V sobotu začala hlavná – odborná časť sympózia  svätou omšou, ktorú celebroval Mons. Štefan Sečka, spišský pomocný biskup. Nasledovali prednášky a vystúpenia, v ktorých sa rozoberala problematika  foriem pomoci závislým osobám pohľadmi odborníkov i laikov. Ako prvý vystúpil o. Peter Komanický, ktorý zastupoval Diakoniu oslobodenia Hnutia Svetlo  - Život. Po ňom vystúpila pani Stanislava Orzel z Centra poľskej Kruciáty oslobodenia človeka z Kroscienka. Po  jej príhovore vystúpila pani Katarína Ralbovská, ktorá pracuje v Centre hagioterapie v Zahrebe pod vedením profesora Tomislava Ivančiča.

Ďalším vzácnym hosťom bol  P. Pavel Chmura – poľský minorita, ktorý sa venuje závislým v minoritskom centre profylaxie závislosti v Chenčinách v Poľsku. Vo všetkých vystúpeniach rezonovala myšlienka pomáhať zotročeným závislosťou v spojení s  Pannou Máriou a Ježišom Kristom.

S veľmi podobnými myšlienkami vystúpil popoludní aj o. Jozef Voskár z gréckokatolíckej diecéznej charity v Prešove. Mottom ich zariadenia je: “Kristova láska nás pobáda.“ Boh miluje všetkých a v tomto sa musíme od neho učiť a byť mu podobní. Na záver sobotnej časti program vystúpili predstavitelia duchovno terapeutickej komunity Cenacolo z Piešťan. Veľmi silne zapôsobilo na prítomných svedectvo rodičov mladého narkomana, ktorý sa dostal na liečenie len vďaka neustálym modlitbám jeho rodičov. Podali svedectvo o tom, aká je sila modlitby.

Sobotný program skončil tradičnou krížovou cestou  ulicami mesta Levoča a adoráciou pred Sviatosťou oltárnou v minoritskom kostole.

Záverečný deň -  nedeľa začal rannými chválami, po ktorých nasledovali raňajky a dopoludňajší program v ktorom vystúpil Mgr. Stanislav z Odborného liečebného ústavu psychiatrického na Prednej Hore. V svojej prednáške sa venoval problematike doliečovania závislých a spolupráce s ich rodinami. Na záver znova dostala slovo pani Katarína Ralbovská zo Záhrebu, ktorá zdôraznila najmä duchovnú úroveň človeka, odkiaľ pochádzajú všetky zranenia, ale zároveň je to oblasť, ktorú najviac podceňujeme a tam treba nechať pôsobiť silu Božieho uzdravovania.

Celoslovenské sympózium Kruciáty oslobodenia človeka sa skončilo slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval levočský dekan Mons. František Dlugoš. V svojom záverečnom príhovore vyzdvihol snahu pátrov minoritov, najmä pátra Romana, ktorí sa s nevšedným zanietením  venuje aktivitám  smerujúcim k pomoci závislým.

Text a foto: Štefan Paločko