Levoča

Levoča: Prišiel sv. Mikuláš

mikulasLESv. Mikuláš sa 6. decembra, v deň svojho sviatku, zastavil v minoritskom kostole v Levoči. So svojimi spoločníkmi...

 

 

Sv. Mikuláš sa 6. decembra, v deň svojho sviatku, zastavil v minoritskom kostole v Levoči. So svojimi spoločníkmi zavítal na detskú sv. omšu v rámci novény pred sviatkom Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

Program pre deti pripravili klienti a zamestnanci Útulku sv. Františka z Levoče. Útulok funguje v našom kláštore od septembra 2011, kedy ho slávnostne posvätil spišský diecézny biskup, Mons. Štefan Sečka. Jeho klienti tu nachádzajú nielen nevyhnutnú pomoc vo svojej núdzi, ale učia sa aj pomáhať druhým ľuďom. Viac o Útulku sv. Františka sa dozviete tu a tu.

 

Info: br. Adam