Levoča

Levoča: Vianoce v útulku

vianoceleKlienti Útulku sv. Františka v Levoči strávili vianočné sviatky mimo svojich domovov a rodín. Malé spoločenstvo pri kláštore v Levoči prežívalo tieto sviatky veľmi intenzívne.

 

 

Adventné obdobie sme prežívali v radostnom očakávaní narodenia Pána a to modlitbou aj prácou, ktorá spočívala v príprave vianočných výrobkov, dekorácií, výrobou jasličiek, papierových betlehemov, vianočných pohľadníc, náhrdelníkov, náramkov, náušníc, ružencov, sadrových odliatkov a vianočných hviezd. Tieto výrobky sme prezentovali na levočských vianočných trhoch a ponúkali sme ich za milodar veriacim pred kostolom, ako aj účastníkom Živého betlehema na nádvorí kláštora bratov minoritov. Klienti sa tiež podieľali na vianočnej výzdobe minoritského kostola.

V predvečer sviatku sv. Mikuláša sme navštívili dom pre seniorov v Levoči, kde sme im spríjemnili popoludnie scénkou o Mikulášovi a rozdaním sladkostí.

Vo vianočnom období sme sa stretávali pri jasličkách u nás v útulku, kde sme spoločne spievali vianočné koledy. Počas sviatkov sme chodili koledovať do kláštora a do domu pre seniorov, ktorých sme aj s láskou obdarovali. 

 

Viac o diele Útulok sv. Františka sa dozviete tu...

Info: M. Oravcová