Levoča

Levoča: Zimné mesiace v Útulku

utulokAk ste zvedaví, ako sa darí klientom v Útulku sv. Františka v Levoči, prečítajte si najnovšie správy o ich posledných aktivitách.

 

Klienti a zamestnanci Útulku sv. Františka sa intenzívne venujú rôznym formám terapie. Čas v Útulku im má totiž pomôcť vrátiť sa úspešne do bežného života k svojim rodinám.

 

(Levoča, 20. 02 2012) Každý štvrtok sa zúčastňujeme na stretnutiach Kruciáty oslobodenia človeka v Kláštore minoritov, ktoré sú po duchovnej stránke veľkým prínosom pre našich klientov. Na jednom z takýchto januárových stretnutí preto naši klienti s potešením privítali ako hosťa väzenského kňaza, ktorý obohatil stretnutie svojimi skúsenosťami s ľuďmi, ktorí sa ocitli vo väzení. Každý týždeň v stredu sa u nás v rámci psychoterapie klientov konajú prednášky s psychológom PhDr. Dušanom Užákom na aktuálne témy súvisiace so všetkými typmi závislosti, zvlášť alkoholovej a o živote ľudí bez domova.

Pracovná terapia v našom zariadení je rôznorodá. V snahe úspory energie na vykurovanie sme svojpomocne utesnili okná v priestoroch útulku. Naši klienti sa zúčastňujú na upratovacích prácach pre hypermarket Tesco Krompachy. V mesiaci január sme začali s výrobou bytových doplnkov – rohožiek a koberčekov z vyradených textílii a taktiež s výrobou dekoratívnych vankúšov. Popri týchto pracovných aktivitách si naši klienti aktívne hľadajú zamestnanie prostredníctvom internetu, zasielaním žiadostí a životopisov, ako aj osobnou účasťou na výberových konaniach úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, naposledy pre spoločnosť Embraco Slovakia v Spišskej Novej Vsi. Aj takýmto spôsobom sa im snažíme pomôcť začleniť sa do života.

Vyjadrujeme svoju úprimnú vďaku všetkým, ktorí nás za uplynulé obdobie sprevádzali svojimi modlitbami, obetami a milodarmi. Nech vás Pán hojne požehnáva a zahŕňa svojimi milosťami.

Info: Iveta Salanciová a Mária Oravcová