Levoča

Levoča: Františkánske trojdnie

V Levoči sa konala duchovná obnova pre mladých mužov.

Tamojšia komunita bratov minoritov hostila cez víkend štyroch mladých mužov, ktorí sa zúčastnili obnovy s názvom Františkánske trojdnie - Rivotorto. Témou prednášok a zamyslení p. Jozefa bola chudoba, ktorú si svätý František nadovšetko zamiloval. Podnety k meditáciám boli čerpané zo Svätého písma, zo stredovekého františkánskeho diela Sacrum Commercium a zo scén Giottových fresiek v Bazilike sv. Františka v Assisi. Súčasťou obnovy bola exurzia do Útulku sv. Františka spojená s prednáškou p. Romana a krátkou besedou. Útulok sv. Františka sa zameriava na pomoc malomocným dnešných čias – ľuďom postihnutým závislosťami.

Františkánske trojdnia sú krátke duchovné obnovy pre mladých mužov, zamerané na spoznanie františkánskej charizmy a jej uskutočňovanie v rôznych komunitách rehole minoritov na Slovensku. Ďalšie z nich sa bude konať v Spišskom Štvrtku v dňoch 2. - 4. januára 2016.

info: br. jozef