Levoča

Levoča: evanjelizačno-formačné stretnutia

V Minoritskom kostole v Levoči prebiehajú jeden krát mesačne pravidelné evanjelizačno-formačné stretnutia, ktoré navštevujú desiatky ľudí z Levoče ako aj okolitých farností. V piatok 12.2.2016 o 19:00 sa konalo ďalšie z nich.

Prednášku počas stretnutia mal otec Henrich Grejták, na tému: Uzdravenie a oslobodenie Ježišom v Tvojom živote. Prednáška bola spojená so svedectvami a ľudia odchádzali povzbudení vo viere. „On však bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený pre naše neprávosti, na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení.“ Iz 53, 5.

Audio nahrávky prednášok z týchto stretnutí postupne pribúdajú na stránke www.spolpavol.sk .

Pozývame vás na ďalšie stretnutie s otcom Martinom Harčárom na tému: Ako prežiť v službách Cirkvi. Konať sa bude v piatok 11.3.2016 o 19:00 v Minoritskom kostole.

Na stretnutiach sa organizačne podieľajú, okrem bratov Minoritov, spoločenstvo Pavol z Levoče, Gréckokatolícka farnosť Levoča, Spoločenstvo Jerichové trúby zo Spišskej Novej Vsi, Spoločenstvo Daniel z Kuriman, Spoločenstvo mladých zo Spišského Podhradia a Spoločenstvo Ježiš Kristus Mladým z Jamníka. Viac informácií o aktivitách spoločenstva Pavol sa nachádza na stránke www.spolpavol.sk .

7. plagat februar2015 grejtak 001