Levoča

Ev. stretnutie v Levoči

Každý druhý piatok v mesiaci sa v Levoči už tradične konajú stretnutia Spoločenstva Pavol u bratov minoritov. Nebolo tomu inak ani v mesiaci marec (11.3.2016 o 19:00).

Na tému "Ako prežiť v službách cirkvi" prednášal hosť ThLic. Martin Harčár. Je 18 rokov kňazom Košickej arcidiecézy a členom medzinárodnej katolíckej Komunity Emanuel.
Pôsobil 8 rokov v Univerzitnom pastoračnom centre v Košiciach, tri roky v Ríme, kde študoval teológiu evanjelizácie na Lateránskej univerzite a ako kňaz v ESM (Emanuel school of Mission). Dlhé roky viedol Biblické diskusné fórum v Košiciach, vieroučný seminár Nanovo s Bohom, podnietil vznik Spoločenstva Maják.

Prednáška bola pre viacerých veľkým prínosom. Otec Martin hneď na začiatku poukázal na skutočnosť, že slúžiť a byť v službách Cirkvi je našou najväčšou výsadou. Takáto služba si vyžaduje maximálnu nasadenosť, je vyčerpateľnou, možno málo ocenenou. Upozornil na to, pred čím sa máme chrániť, čomu vyvarovať, ako organizovať svoj čas, čo je podstatou tejto služby a čo je jej skutočnou motiváciou. Ponúkol aj praktické rady o tom, ako zvládať stresové situácie a ako dbať o svoj duchovný život.

Audio nahrávku tejto, ale aj iných prednášok zo stretnutí, nájdete na: www.spolpavol.sk

Pozývame vás na ďalšie stretnutie s hosťom Mgr. Marekom Uličným, kňazom z Diecézneho centra Premeny vo Važci, rodákom z Levoče, na tému: Premena zmýšľania - 10 krokov v duchovnom raste, v piatok 8.4.2016 o 18:00 v Minoritskom kostole.

Na stretnutiach sa organizačne podieľajú, okrem bratov minoritov, Spoločenstvo Pavol z Levoče, Gréckokatolícka farnosť Levoča, Spoločenstvo Jerichové trúby zo Spišskej Novej Vsi, Spoločenstvo Daniel z Kuriman, Spoločenstvo mladých zo Spišského Podhradia a Spoločenstvo Ježiš Kristus Mladým z Jamníka. Viac informácií o aktivitách Spoločenstva Pavol sa nachádza na stránke www.spolpavol.sk .

Autorka článku: Kristína Takáčová