Levoča

Levoča: 25. Výročie kňazskej vysviacky.

15. júna sme si v Levoči pripomenuli 25. výročie kňazskej vysviacky P. Luciána M. Boguckého, Adama Barana, Mareka Tokarczyka a Stanislava Roka. 

Oslava začala ďakovnou sv. omšou v zaplnenom kostole Svätého Ducha v Levoči. Predsedal jej kustód minoritov na Slovensku, P. Tomáš Lesňák, ktorý jubilujúcim spolubratom poďakoval za ich prínos pri obnove rehole na Slovensku po páde totality. Br. Martin M. Kollár v homílii pripomenul slová sv. Maximiliána o tom, že v duchovnom živote je najdôležitejšie živé modlitebné spojenie s Kristom. Zaželal jubilantom, ako aj ostatným prítomným, aby toto puto im bolo stálou posilou, podobne ako to bolo v prípade ich dvoch starších spolužiakov z Krakova, dnes už blahoslavených Michala a Zbigneva. Oni boli zastrelení práve pred 25 rokmi, len niekoľko týždňov po vysviacke našich jubilantov. P. Lucián si zaspomínal na uplynulé roky. Poukázal na skutočnosť, že kým br. Adam a Stanislav vždy pôsobili len na Spiši, Marek Tokarczyk len na západnom Slovensku (momentálne je správcom farnosti Beladice), on ako jediný z nich pôsobil na celom Slovensku (momentálne je spovedníkom v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne, no právne naďalej  prináleží do Slovenskej kustódie). Sv. omšu sprevádzala spevom a hrou mládežnícka schola.

Po sv. omši nasledovalo agapé na nádvorí kláštora, čo umožnilo početným veriacim najmä z Levoče a z farnosti Spišský Štvrtok osobne sa porozprávať s jubilantmi. Pán Boh nám doprial výborné počasie, aj vďaka čomu sa oslava niesla vo veľmi príjemnom duchu.

Text: br. Martin Mária; Foto: Vojto Tóth