Levoča

Púť Kruciáty na Mariánsku horu v Levoči

V dňoch 1. – 2. júla takmer dvadsať členov a sympatizantov Kruciáty oslobodenia človeka absolvovalo 15. pešiu púť zo Starej Ľubovne do Levoče.

Púť sa začala tradičnou sv. omšou v kostole sv. Mikuláša v Starej Ľubovni. Jej hlavným  celebrantom bol br. Martin  M. Kollár OFMConv., v homílii sa prítomným prihovoril br. Roman Gažúr OFMConv. V prvom dni pútnici prešli za necelých 9 hodín asi 28 km. Počas nich sa pomodlili (čiastočne spievali) všetky časti ruženca, Korunku Božieho milosrdenstva, vyspievali všetky piesne z pútnického „spevníka“, navštívili kostoly v Hniezdnom, v Podolinci, prešli bránou milosrdenstva v Spišskej Belej.

Na druhý deň niektorí nemohli pokračovať v púti, no pribudli niekoľkí Lendačania, a tak sa počet  účastníkov veľmi nezmenil. Za takmer 12 hodín absolvovali približne 31 km. K modlitbám z predchádzajúceho dňa pribudla krížová cesta za závislých. Okrem brány milosrdenstva na Mariánskej hore prešli aj bránou milosrdenstva na bazilike minor v Kežmarku. Ani v tomto roku nechýbalo pohostenie u pani kostolníčky v Ľubici a tradičná zastávka v kostolíku v zaniknutej dedinke Ruskinovce.

Po poklone a „ofere“ v bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore, účastníkov čakal vynikajúci guľáš pri stane Kruciáty, ako aj bohatý program až do rána. Vojenský stan sa osvedčil najmä počas búrky, ktorá nad ránom potrápila tisíce pútnikov, ktorí sem, podobne ako členovia Kruciáty, prišli načerpať duchovnú posilu pre každodenné vzmáhania.

Text: br. Martin; foto: kruciata.sk