Levoča

Z úcty k Jozefovi Tomanóczymu

V piatok 13.1.2017 sa v Minoritskom kostole v Levoči uskutočnilo januárové stretnutie , ktorého hosťom bol Mons. prof. František Dlugoš, dekan a rektor dvoch levočských bazilík. Prihovoril sa nám na tému: Život a dielo Jozefa Tomanóczyho. Jozef Tomanóczy bol kňazom, pedagógom, kanonikom, generálnym vikárom Spišskej diecézy, pápežským prelátom a apoštolským protonotárom a svedkom viery. Počas minulého režimu bol nespravodlivo obviňovaný a trpel pre vieru v Krista. Odkaz svojho života zanechal aj vo svojich slovách: Kríž som hlásal, kríž som niesol, pod krížom som pokoj našiel. Záznam prednášky si môžete pozrieť na stránke Spoločenstva Pavol.
Elena Schwirianová