Levoča

Levoča: Pohreb Jána Lesňáka

Dňa 5. marca si Pán povolal k sebe Jána Lesňáka, otca P. Tomáša.

Zosnulý Ján odišiel z tohto sveta vo veku 66 rokov, zaopatrený a posilnený sviatosťami. Rozlúčili sme sa  s ním počas zádušnej sv. omše vo štvrtok 9. marca 2017 o 12:00 hod. v chráme Ducha Svätého (u minoritov) v Levoči a odprevadili ho na miestny cintorín.

Zádušnej sv. omši predsedal generálny vikár spišskej diecézy Mons. Anton Tyrol; pohrebné obrady viedol levočský farár Mons. František Dlugoš;  v homílii sa prítomným prihovoril br. Martin M. Kollár, vikár slovenskej kustódie; v závere sv. omše provinciál krakovskej minoritskej provincie br. Marian Goląb vyjadril svoju sústrasť a ubezpečil rodinu zosnulého Jána o modlitbách všetkých bratov provincie za nich nielen teraz ale aj po celý čas ďalšieho jestvovania provincie.