Levoča

Pozvánka na stretnutie do Levoče

Dňa 10. novembra 2017 sa v Minoritskom kostole v Levoči uskutočnilo stretnutie , na ktoré prijal pozvanie otec Mikuláš Tressa, gréckokatolícky kňaz - misionár a redemptorista pôsobiaci v Starej Ľubovni. Venovali sme sa téme: Charizmy a ich používanie v spoločenstve Cirkvi. Povzbudil nás Božím Slovom a v závere sa za každého z nás osobitne pomodlil. Videozáznam čoskoro nájdete tu.

Zároveň Vás srdečne pozývame na decembrové stretnutie s poslancom NRSR, pedagógom, politikom, kazateľom a spisovateľom Richardom Vašečkom, dňa 8.12.2017 o 19,00 do Minoritského kostola v Levoči. Témou stretnutia bude: Ako získať viac času pre rodinu.

Za Spoločenstvo Pavol, Elena Schwirianová