Levoča

V Levoči o pravej slobode

12. januára 2018 sa v Minoritskom kostole v Levoči uskutočnilo januárové stretnutie Spoločenstva Pavol
so spoločenstvami z okolia na tému: Sloboda Božích detí. Prednášajúcim bol o. Slavomír Palfi, gréckokatolícky dekan v Sabinove. Po prednáške nasledovali chvály, sprevádzané kapelou Joel. 
 
Pozývame Vás na februárové stretnutie: 9.2.2018 o 19,00 v Minoritskom kostole v Levoči. Téma: Modlitba za uzdravenie. Prenášajúci: Sebastián Palaščák a o. Štefan Bocko. 
 
Požehnaný čas za Spoločenstvo Pavol z Levoče želá
Elena Schwirianová