Levoča

Levoča: Púť do Krakova

utulokKlienti Útulku sv. Františka putovali do Krakova...

Klienti útulku sv. Františka sa 12. mája 2012 zúčastnili pútnického zájazdu v Krakove, Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva v Lagievnikoch, kde si účasťou na sv. omši vyprosovali potrebné milosti pre seba i svojich blízkych.

Modlitbami klienti načerpali novú silu do ďalších dní. Pod vedením pátra Stanislava Roka a Mgr. Márie Oravcovej boli účastníci zájazdu oboznámení s históriou posvätenia Sanktuária Božieho Milosrdenstva sv. Otcom Jánom Pavlom II. Zároveň boli oboznámení s históriou života sv. Faustíny Kowalskej, ktorá žila v kláštore Kongregácie sestier Božie Milosrdenstva. Okrem iného sme navštívili pôvodný chrám v ktorom sú uchované relikvie sv. Faustíny, ktoré sme si uctili.

Pre klientov to bol hlboký duchovný zážitok, ktorý upevnil ich vieru v Boha. Taktiež sme navštívili izbu sv. Faustíny kde sme napísali svoje prosby s úmyslom za požehnanie pre všetkých klientov a zamestnancov nášho útulku. Po ukončení programu a korunky Božieho Milosrdenstva sme sa zúčastnili na prehliadke Krakovského hradu Wawel s historickým výkladom pátra Stanislava, ktorý aj pochádza z Krakova. Svoju púť sme ukončili modlitbou v minoritskom kláštore v sv. Maximiliána Kolbeho.

Klienti útulku sa v súčasnosti zapájajú do rekonštrukcie jednotlivých miestností kláštornej budovy, murujú, bielia a pripravujú bývanie pre pútnikov, ktorí nás navštívia počas levočskej púte. Bude to odmenou za milodary, ktoré dostáva náš útulok. Svojou prácou usporia náklady, ktoré by sa museli vynaložiť na zabezpečenie tejto činnosti prostredníctvom firiem. Samotná práca vedie našich klientov k získaniu zručnosti, ktoré ich v živote posúvajú dopredu, aby nestrácali záujem o manuálnu činnosť.

Klienti prostredníctvom úradu práce vyhľadávajú pracovné príležitosti napríklad pri upratovaní verejných priestorov a taktiež prácou vo firme EMBRACO, v Mestských lesoch Levoča atď. V tomto roku 2012 po príprave začali práce s výsadbou úžitkových plodín a ovocných stromčekov, z ktorých plody sa použijú na spestrenie stravy. Taktiež sme začali s chovom domácich zvierat. Pretože patríme pod patronát bratov minoritov, zobrali sme si do opatery kvetinovú výzdobu na kláštornom dvore. Naši klienti sa zapájajú do prác pri upratovaní a udržiavaní chrámu Ducha Svätého v Levoči.

Info: Mária Oravcová

.

utulok sv Františka foto  krakov 027