Levoča

Pohreb mamy P. Stanislava Roka

12. septembra, niekoľko minút pred polnocou vo veku nedožitých 90. rokov zomrela Alžbeta Rok, mama P. Stanislava.

Pohreb sa konal v Buczkowiciach v južnom Poľsku v pondelok 17. septembra. Po modlitbe posvätného ruženca, ktorý sa predmodlievali veriaci zo Slovenska – najmä z Dlhých Stráží a Spišského Štvrtka, nasledovala pohrebná sv. omša, ktorej predsedal minoritský provinciálny minister z Krakova brat Marián Gołąb. Homíliu predniesol br. Gracjan  Kubica, bernardín z Piotrkowa Trybunalskiego. Pohrebným obradom predsedal br. Tomáš Lesňák, kustód minoritov na Slovensku. Pohrebu sa zúčastnili viacerí bratia minoriti z Poľska i zo Slovenska, kňazi rodáci z Buczkowic, bývali tunajší kapláni ako aj bývalý farár, ktorý v tejto farnosti pracoval 33 rokov.  Prítomní boli aj súrodenci zosnulej: 86-ročná sestra a 84-ročný brat.

Večné odpočinutie ráč jej dať, Pane.

br. Martin