Levoča

LE: Aktivity spoločenstva Pavol

13. septembra 2019 sa v Minoritskom kostole v Levoči uskutočnilo stretnutie Spoločenstva Pavol so spoločenstvami z okolia.

Išlo už o päťdesiate stretnutie v poradí, od septembra roku 2014. Jeho témou bolo: na tému: Prečo čítať Bibliu a ako porozumieť Božiemu slovu? Prednášal o. Vladimír Šosták, biskupský vikár pre katechézu, pastoráciu rodín a apoštolát laikov v Košickej arcidiecéze. Prednášku bude možné vypočuť si aj na youtube Spoločenstva Pavol. Po prednáške nasledovali chvály, sprevádzané mladými členmi Spoločenstva Pavol. 

 Pozývame vás na októbrové stretnutie 11.10.2019 o 19,00 v Minoritskom kostole v Levoči. Téma: Kľúč ku kvalitným vzťahom. Prenášajúci: o. Martin Harčár. 

text: Monika