Levoča

LE: Ako sme oslávili sv. Františka

V Levoči sme sa na sviatok nášho zakladateľa pripravovali Trojdním sv. Františka.

Od 1. do 4. októbra sme sa stretávali pred vystavenou Sviatosťou oltárnou o 15.00 hodine. Modlili sme sa ruženec s rozjímaniami, ktoré čerpali z myšlienok sv. Františka. Zároveň bola možnosť prijať sviatosť zmierenia. Pred sv. omšou ostávalo ešte 10 – 15 minút na adoráciu v tichu. V homíliách sme sa zamýšľali nad životom a postojmi Chudáčika z Assisi. Po sv. omšiach nasledovala modlitba vešpier.

Vo štvrtok, v predvečer slávnosti sv. Františka sme si pobožnosťou Tranzitus pripomenuli blažený prechod Františka z tohto sveta do neba. V piatok po slávnostnej sv. omši nasledovali vešpery a agapé pre členov františkánskeho svetského rádu a pre ľudí, ktorí sa výraznejšie angažujú v našom chráme.

Text: br. Martin; foto: br. Ondrej