Levoča

Levoča: Jún v Útulku sv. Františka

utulokjunŽivot v Útulku sv. Františka nadobúda s príchodom letných mesiacov novú dinamiku...

.

Dňa 2. júna 2012 sa klienti Útulku sv. Františka zúčastnili katechézy komunity Cenacolo v Župnom dome v Levoči. Účasťou na tejto katechéze sa klienti oboznámili so životom tejto komunity a jej prínosom pre každého, kto v nej pobudol a pracoval na zmene seba samého a svojho života.

Významným dňom bol 7. jún 2012  - slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ktorý klienti oslávili účasťou na slávnostnej svätej omši v kostole Ducha sv., spoločným stretnutím na Kruciáte oslobodenia človeka v kláštore minoritov a večernou adoráciou pri Najsvätejšej sviatosti oltárnej.

Počas každodenných pracovných terapií sa naši klienti venujú pravidelnému upratovaniu a udržiavaniu útulku, prácam v záhrade pri pestovaní zeleniny, zemiakov a kvetov, chovu drobných domácich zvierat, príprave dreva na zimné vykurovanie pre kláštor minoritov, úprave kláštorného dvora a udržiavaniu kostola Svätého Ducha. Svojpomocne sú prevádzané aj všetky údržbárske, drobné stavebné a maliarske práce v priestoroch útulku. Aktuálne máme zamestnaných troch klientov v pracovnom pomere na pracovnú zmluvu a troch klientov v rámci verejnoprospešných prác pre obecný úrad. Ďalší traja klienti sa v súčasnosti zúčastňujú sezónnych prác pri hrabaní sena v OZ Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom.

Medzi naše činnosti patrí i sprevádzkovanie spoločenskej miestnosti na prvom poschodí za účelom vykonávania terapeutických aktivít, duchovnej služby, odborných prednášok, trávenia voľného času klientov a prijímania návštev.

.

Info: Iveta Salanciová

foto: br. Adam Baran

.