Spišský Štvrtok

Životne jubileum pátra Romana

IMG 20200628 121304

Páter Roman Gažúr, ktorý je členom komunity minoritov v Spišským Štvrtku, sa 18. júla tohto roku dožíva 50. rokov. Pri tejto príležitostí mu jeho rehoľní spolubratia počas zasadnutia kustodiálnej rady v Levoči 16.06. poďakovali za jeho obetavú kňazskú a rehoľnú službu.

Odpustová slávnosť sv. Ladislava, ktorá sa konala v Spišskom Štvrtku v nedeľu 28. júna bola príležitosťou k tomu, aby k päťdesiatke pátrovi Románovi zablahoželali aj miestni veriaci. Odpustovej slávnosti predsedal kustód bratov minoritov na Slovensku P. Lucián M. Bogucki.

Páter Roman Gažúr sa narodil v Žiline a pochádza z Malej Čiernej pri Rajci. Je vyučený elektromechanik. K minoritom vstúpil v roku 1993. Svoje prvé rehoľné sľuby zložil v roku 1994 a kňazskú vysviacku prijal v Krakove v roku 2000. V reholi okrem iného zastával funkciu gvardiána kláštora v Levoči a vychovávateľa v postuláte.

Text: lmb; foto archív OFMConv.