Spišský Štvrtok

Zomrela A. Gažúrová, mama pátra Romana

 swieczka

Dnes v Malej Čiernej (farnosť Rajec) odišla z tohto sveta pani Antónia Gažúrová (rod. Filová, nar. 1944) , mama nášho spolubrata zo Spišského Štvrtku pátra Romana Gažúra. Vyprosujeme jej milosť večného prebývania s Pánom v Jeho radosti.