Spišský Štvrtok

Sp. Štvrtok: Obnova kaplnky

Prvého marca sa začali práce spojené s obnovou Kaplnky Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku. Posledné rekonštrukčné práce na Kaplnke boli prevedené koncom 19. storočia, po požiari v roku 1869. Viedol ich páter Alfonz Tomáš Gmiter, významný člen našej rehole, ktorého výročie úmrtia si práve dnes 13. apríla pripomíname.

Rekonštrukčné práce vykonáva východoslovenská firma Bauman stavby s.r.o. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, milodarov miestnych farníkov a dobrodincov z celého Slovenska. Zodpovednosť za celý projekt spočíva na gvardiánovi a správcovi farnosti v Spišskom Štvrtku pátrovi Jozefovi Sukeníkovi.

Obnovu Kaplnky Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku je možné stále podporiť pomocou transparentného účtu v Slovenskej sporiteľni, ktorý má názov „Kaplnka Nanebovzatia“. IBAN: SK80 0900 0000 0051 7923 1986.

Text: P. Lucián; Foto: P. Jozef