Spišský Štvrtok

Rekonštrukcia v Sp. Štvrtku pokračuje

Pri príležitosti návštevy bratov v Spišskom Štvrtku v dňoch 11. – 12. mája som mal možnosť vidieť ako napredujú rekonštrukčné práce pri Kaplnke Nanebovstúpenia. Táto práca sa stáva o to náročnejšou, že základy kaplnky sa nachádzajú v skale. Napriek nečakaným ťažkostiam sa robotníci ani bratia nedali znechutiť. Zanietenie miestneho gvardiána, pátra Jozefa Sukeníka, pre rekonštrukciu kaplnky sa prenáša na všetkých.

Na priložených fotografiách môžete vidieť rozsah už vykonanej práce. Snáď vás tiež podnietia k modlitebnej či materiálnej podpore tohto náročného diela.

text a foto: páter Lucián M. Bogucki