Spišský Štvrtok

Bristkí archeológovia navštívili Spišský Štvrtok

V dňoch 20 – 25. júla 2022 sa na viacerých miestach východného Slovenska uskutočnila medzinárodná odborná konferencia pod záštitou British archeological association s témou: Stredoveké umenie a architektúra na východnom Slovensku, v rámci ktorej sa uskutočnili komentované prehliadky najvýznamnejších objektov v rámci regiónov Spiša, Gemeru, Bardejova a Košíc.

Medzi historickými budovami regiónu Spiša, o ktoré skupina odborníkov prejavila záujem, bola aj Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie pri Kostole sv. Ladislava v Spišskom Štvrtku. Táto unikátna pamiatka vybudovaná podľa návrhu Hansa Puchsbauma v rokoch 1450 – 1460 je gotickým klenotom stredoeurópskeho významu. Keďže teraz prechádza komplexnou obnovou a reštaurovaním, pohľad na jej odkryté múry je pre historikov umenia veľmi vzácny a výnimočný.

Počas návštevy kaplnky odznel príspevok s názvom "Spišský Štvrtok and its International Context", v ktorom autorky Zoë Opačič a Alexandra Gajewski priblížili význam Spišského Štvrtka v širších historických a medzinárodných súvislostiach. Archeológ Technickej univerzity v Košiciach Mgr. Peter Tajkov, PhD. oboznámil prítomných o doterajších výsledkoch archeologického výskumu, ktorý v interiéri a exteriéri kaplnky prebieha počas jej obnovy pod jeho vedením.

info a foto: Arpád Balogh