Spišský Štvrtok

30 rokov minoritov na Spiši

V dňoch 25. a 26. novembra sa v Spišskom Štvrtku konali oslavy 30. výročia obnovenej prítomnosti minoritov na Spiši.

Niesli sa v duchu spomienok na našich bratov, či bilancovania, ako aj povzbudenia do ďalšej spoločnej práce.

V sobotu ráno P. Lucián Bogucki bol hlavným celebrantom svätej omše, počas ktorej so spolubratmi poďakoval veriacim za prijatie, podporu, dlhoročné príjemné prostredie pre duchovný rast. P. Adam Baran v homílii zdôraznil, že 30 rokov je dosť dlhá doba a že pôsobenie na Spiši sa odrazilo nielen v životoch veriacich, ale aj v samotnej minoritskej komunite.

Po svätej omši sa bratia spolu s hosťami presunuli do reštaurácie Motorest, kde nasledovalo slávnostné sympózium. V tejto časti sa prednášajúci predstavili jednotlivými témami:

  1. František Dlugoš: Prierez dejinami minoritov na Spiši s dôrazom na obdobie 1945 – 1993
  2. Lucián Bogucki OFMConv.: Spomienky na návrat minoritov do Spišského Štvrtku a obnovu rehoľného života
  3. Barbora Cehulová: Pedagogicko – pastoračná činnosť minoritov v Spišskom Štvrtku
  4. Stanislav Šveda: Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku ako srdce miestnej komunity a centrum ľudových misií

Prednášky zaujali všetkých prítomných svojou originalitou, odbornosťou a potešili myseľ i ducha každého. V programe bol aj spoločný obed a o 18:00 sa konala sv. omša v Dome nádeje za zosnulých dobrodincov rehole minoritov.

V nedeľu o 11:00 celebroval svätú omšu ICLic. Peter Majcher, dekan v Levoči. Kazateľ vyzdvihol prácu minoritov v obci a poukázal na ich horlivosť pri hľadaní spôsobov odovzdávania viery v dnešnom modernom svete. Slávnosti sa ukončili stretnutím veriacich a hostí pri pohári punču, bigosu a dobrej klobásky v kultúrnom dome v Spišskom Štvrtku.

Pán Boh zaplať minoritom za ich dlhoročnú prácu. Vyprosujeme im hojnosť Božích milostí, nech za nich oroduje ich zakladateľ sv. František a Božia Matka nech sa za nich prihovára u svojho Syna.

Barbora Cehulová