Spišský Štvrtok

Krok sem, krok tam...

minSamAj tento rok ako každý, sa v dňoch 22. – 27. júla uskutočnil náš farský detský tábor v Brehove, na ktorom sa zúčastnilo 37 detí z celej našej farnosti. Táborová téma Krok sem, krok tam... sa niesla v duchu cestovania v čase.
Aj tento rok ako každý, sa v dňoch 22. – 27. júla uskutočnil náš farský detský tábor v Brehove, na ktorom sa zúčastnilo 37 detí z celej našej farnosti. Táborová téma Krok sem, krok tam... sa niesla v duchu cestovania v čase. Deti si mali všímať, čo nás môžu naučiť ľudia z minulosti. Zavítali sme napríklad do roku 1189 na hrad pána Henricha von Losensteina, kde deti pomáhali jeho dcére Matilde pri výbere budúceho ženícha alebo do roku 1870, kde museli zachrániť z väzenia pevnosti Boyard rytiera Richarda, ktorý bol nespravodlivo odsúdený. Samozrejme získaním všetkých kľúčov sa im to podarilo. S deťmi pracovalo 11 animátorov v štyroch skupinkách. Mohli si vybrať aký krúžok chcú navštevovať. Ako vždy mal veľký úspech športový krúžok, ale nenechal sa zahanbiť ani výtvarný, hudobný či fotografický, na ktorom nám deti zvečnili množstvo krásnych okamihov. Na záver tábora nám ešte dievčatá predviedli svoje tanečné vystúpenie a výtvarný krúžok predstavil svoje najlepšie diela. Pán Boh nám požehnal celý týždeň krásne slnečné počasie a tak sme si mohli vychutnať nielen osvieženie v bazéne, ale aj športové aktivity a hlavne spoločnú opekačku pri ohni. Veľké ďakujem patrí aj pani kuchárkam, ktoré sa s veľkou energiou púšťali každý deň do vyvárania, aby vyhoveli našim maškrtným jazýčkom. Dlhé nočné porady, málo spánku, štípance od komárov a niekoľko úrazov, ani to nás neodradilo od toho, aby sme deťom pripravili úžasný program plný zábavy a nezabudnuteľných zážitkov.

Pozrite si to aj na našej farskej stránke.

Text: Eva B.

Foto: animátori