Spišský Štvrtok

Misijná nedeľa v Spišskom Štvrtku

„Viera je dar, ktorý si nemožno nechať len pre seba, ale o ktorý sa treba podeliť“ . Tieto slová zazneli v posolstve Sv. Otca Františka na „Misijnú nedeľu 2013“.

Každoročne, v predposlednú októbrovú nedeľu Katolícka Cirkev slávi Svetový deň modlitieb za misie. Veriaci na celom svete sa modlia na úmysel misií a misionárov a prispievajú aj materiálne na misijné dielo.

V Spišskom Štvrtku sme sa v túto nedeľu spolu s veriacimi zišli vo farskom kostole na popoludňajšiu ružencovú pobožnosť. Modlili sme sa misijný ruženec v rôznych svetových jazykoch. Na túto príležitosť sme pripravili aj malú pripomienku na Albánsku misiu bratov minoritov. Veriaci mohli ochutnať pečené buchtičky plnené originálnym figovým lekvárom zo záhradky pri kláštore našich bratov v Albánsku. Zároveň mohli prispieť milodarom na dostavbu kostola v dedinke Jaru v Južnom Albánsku, ktorá je súčasťou minoritskej misie. Darcom zo srdca ďakujeme a vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Všetkým ľuďom dobrej vôle prajeme slovami Sv. Otca Františka, ktoré napísal vo svojom posolstve na „Misijnú nedeľu 2013“: „Naším svedectvom a láskou prinášajme tomuto svetu nádej, ktorú nám dáva viera!

br. Róbert

..
008 1-001