Spišský Štvrtok

Spišský Štvrtok: Stretnutie gvardiánov

GvardianiminiKláštor Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku hostil v piatok 13. novembra 2009 na formačno-pracovnom stretnutí gvardiánov minoritskej kustódie na Slovensku.

Kláštor Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku hostil v piatok 13. novembra 2009 na formačno-pracovnom stretnutí gvardiánov minoritskej kustódie na Slovensku.

 

Každoročné stretnutie predstavených štyroch minoritských komunít viedol kustodiálny predstavený páter Lucián Mária Bogucki, ktorý sa na začiatku prihovoril bratom krátkym zamyslením nad darom kňazstva. Prednáškou otvoril priestor zdieľania sa bratov na tému osobnej modlitby a duchovného vedenia v život kňaza - rehoľníka. Čas do obeda vyplnila ešte spoločná sv. omša s príhovorom brata kustóda.

 

Po obede nasledovala pracovná časť stretnutia venovaná životu v jednotlivých komunitách a v samotnej kustódii so zameraním sa na duchovný život bratstiev.

 

Text: lmb; foto: bratia: Tomáš, Witold a Samuel