Spišský Štvrtok

Sp. Štvrtok: Kurz Filip a noví miništranti

miniFilPodobne ako predchádzajúce roky, aj terajší birmovanci z našej farnosti v Spišskom Štvrtku sa v rámci prípravy na prijatie sviatosti birmovania zúčastnili kurzu Filip...

Podobne ako predchádzajúce roky, aj terajší birmovanci z našej farnosti v Spišskom Štvrtku sa v rámci prípravy na prijatie sviatosti birmovania zúčastnili kurzu Filip. V piatok 13. júna 30 mladých z prvej skupiny sa odobralo do centrum Koinone Ján Krstiteľ vo Vyšnom Klátove.

Po dvoch týždňoch do Výšného Klátova išla ďalšia skupina birmovancov. Tentokrát bolo mladých trochu menej, totiž 26. Bol to skvelý začiatok prázdnin. Fungovalo pravidlo ako po iné roky a v iných skupinách: najprv veľký otáznik - čo tam budú s nami robiť?; potom radosť, že to nebolo tak strašné, ako sme si mysleli, dokonca celkom fajn...

V nedeľu 22. júna 2014 počas sv. omše v kostole sv. Ladislava v Spišskom Štvrtku boli medzi riadnych miništrantov po ročnej príprave prijatí dvaja kandidáti Martin a Jakub. Zložili miništrantský sľub do rúk pátra Róberta a prvý raz si obliekli miništrantské rúcho.

Pozrite si zopár fotiek z týchto momentov v našej fotogalérii.

zdroj: stvrtok.minoriti.sk

.