Spišský Štvrtok

Spišský Štvrtok: Kanonická vizitácia

Sp.Stvrtok_miniĎalší kláštor, ktorý v poslednom čase zvizitoval brat kustód bol Spišský Štvrtok. Kanonická vizitácia štvrtockej komunity sa uskutočnila od  11. do 13. februára t. r.

Ďalší kláštor, ktorý v poslednom čase zvizitoval brat kustód bol Spišský Štvrtok. Kanonická vizitácia štvrtockej komunity sa uskutočnila od  11. do 13. februára t. r.

 

Brat kustód sa okrem osobných rozhovorov s bratmi a kontroly úradných kláštorných kníh stretol s predstaviteľmi jednotlivých farských spoločenstiev, miništrantmi a členmi farskej pastoračnej a ekonomickej rady.

 

V minoritskom kláštore v Spišskom Štvrtku žijú traja bratia: P. Witold Adamczyk, gvardián a administrátor farnosti, P. Samuel Hurajt, vikár kláštora a kaplán a P. Michal Jednoróg, ekonóm a kaplán. Pastoračnej starostlivosti bratov, okrem samotného Sp. Štvrtku, sú zverené ešte ďalšie dediny a to sú Dravce, Dlhé Stráže a Bukovinka.

 

Text: lmb; foto: bratia Witold a Michal