Spišský Štvrtok

Kurz "Filip" pre Spišákov

birmov2Počas dvoch víkendov (9.-11. a 16.-18.apríla) sa mladí z farnosti Spišský Štvrtok v dvoch skupinách (33. a 41. mladých) pripravovali na prijatie sviatosti birmovania aj tým, že sa zúčastnili kurzu "Filip".Kurz viedli spriatelení s minoritmi animátori z Trebišova.

Počas dvoch víkendov (9.-11. a 16.-18.apríla) sa mladí z farnosti Spišský Štvrtok v dvoch skupinách (33. a 41. mladých) pripravovali na prijatie sviatosti birmovania aj tým, že sa zúčastnili kurzu "Filip".Kurz viedli spriatelení s minoritmi animátori z Trebišova.

Jarný Brehov obidve skupiny prijal pekným počasím a dobrou atmosférou. Kurz bol snahou objaviť vo svojom živote Ježiša Krista. Bolo to možné počas každodennej sv. omše, prednášok, práci v skupinách. Bol aj čas na spoveď a zmierenie sa s Bohom a taktiež príležitosť odovzdať Ježišovi svoje problémy a starosti počas modlitby príhovoru, ktorá trvala bezmála tri hodiny.

Mládež z farnosti Spišský Štvrtok sa na birmovku pripravuje od októbra počas stretnutí jednotlivých skupín a zvláštnych mládežníckych sv. omší. Mnohí sa duchovnej obnovy obávali a nevedeli čo ich „niekde tam“ v Brehove čaká, avšak boli príjemne prekvapení, čo potvrdzujú ich vlastné slová:

„Na  víkend v Brehove som sa veľmi netešil, myslel som si, že tam bude veľká nuda. No keď sme tam prišli, spoznal som animátorov a boli to skveli ľudia, ktorý mi pomohli pochopiť veci tykajúce sa Boha a Božej lásky. Bolo mi tam veľmi dobre a nechcelo sa mi  isť preč. Nemôžem povedať, že ma to zmenilo na toľko, že sa zo mňa stal iný človek, ale určite môžem povedať, že sv. omšu už nebudem brať len ako stratený čas ktorý musím odsedieť v kostole ale budem sa snažiť zúčastniť naplno sv. omši.“

„Tento víkend sme prežili v spoločnosti kamarátov, animátorov a Boha. Získali sme nové poznatky a skúsenosti, ktoré v budúcnosti určite využijeme. Mnohí z nás pochopili význam našej viery a veci s ňou spojené. Animátori sa nám postarali o program , ktorý bol zaujímavý, a ktorý nás všetkých upútal. Všetkým sa nám tento víkend páčil a radi by sme si ho v budúcnosti zopakovali .“

Bolo strašne super, ak by som si mal ešte raz vybrať tak istotne by som šiel do Brehova. Moja úprimná vďaka patri najmä animátorom, proste som strašne rád, že som mohol spoznať viac Boha prostredníctvom týchto ľudí a to by bolo asi všetko Ďakujem.“

„Víkend v Brehove mi strašne veľa dal. Od večera, kedy sa za nás modlili, úplne inak zmýšľam, častejšie myslím na Boha a Ježiša. Tým mladým ľuďom, ktorí sa nám venovali celý víkend a doviedli nás k Pánovi preto strašne ďakujem, pretože sama by som nevedela takto k nemu nájsť cestu.“

„Neviem ako mám začať takže... V Brehove som sa cítila veľmi dobre...Animátori a organizácia bola skvela...Strašne sa mi páčili prednášky a aj sv. omše boli živšie...a veselšie. Spoznala som super ľudí a získala som fakt super znalosti....pochopila som veľa veci....Takte uzavriem to tým že v Brehove bolo SKVELO a strašne by som to všetko chcela zažiť ešte raz. Dúfam že tam ešte pôjdem...“

„Víkend, ktorého sa väčšina z nás birmovancov obávala, sa zmenil na jeden z najlepších víkendov v mojom živote. Táto duchovná obnova zmenila môj pohľad na svet, na vieru v Boha, aj na život ako taký. Spoznal som skvelých ľudí, zažil nezabudnuteľné zážitky. Som veľmi vďačný pátrovi Witoldovi za to, že zorganizoval duchovnú obnovu a animátorom za to, že nám odovzdali kus zo svojho vnútra.“

minoriti zo Spišského Štvrtku