Spišský Štvrtok

Spišský Štvrtok: Detský tábor v Brehove

breh_miniV dňoch 5. – 10. júla 2010 sa deti z farnosti v Spišskom Štvrtku  zúčastnili detského tábora v Brehove. Hlavným mottom tábora bolo „Brehov a poklady Svätej knihy“.

V dňoch 5. – 10. júla 2010 sa deti z farnosti v Spišskom Štvrtku  zúčastnili detského tábora v Brehove. Hlavným mottom tábora bolo „Brehov a poklady Svätej knihy“.

Deň bol rozdelený na niekoľko častí: práca v skupinke, svätá omša, krúžky, siesta – oddych, popoludňajšie aktivity, večerný program a samozrejme večerný program. Tábora sa zúčastnilo 34 detí, ktoré boli rozdelené do 4 skupiniek. V skupinkách sme si čítali príbehy zo Starého zákona, rozprávali sme sa o nich a vyrábali sme predmety k danej téme. Mali sme 3 krúžky – výtvarný, dramatický a športový. Na popoludňajších aktivitách sme mali športové súťaže, tvorivé dielne, turnaje v rôznych hrách a putovanie za pokladom. Deň vrcholil večerným programom, kde každá skupinka predstavila svoju celodennú činnosť a hodnotením práce skupiniek. Po večernom programe sme sa išli pomodliť a poďakovať za prežitý deň do kostola.

Počas tábora sme sa učili, užili sme si zábavu, upevnili priateľstvá a nadväzovali nové. Deti aj my animátori máme plno zážitkov, na ktoré budeme ešte dlho spomínať a už teraz sa tešíme na najbližší farský detský tábor. 

 

Text: Danka B. Foto: p. Michal Jednorog