Spišský Štvrtok

Dlhé Stráže: Ružencové bratstvo pri kostole sv. Juraja

Straze_miniV našej farnosti Spišský Štvrtok, filiálke Dlhé Stráže v kostole sv. Juraja sme v posledných dňoch prežili obnovu ružencového bratstva.

V našej farnosti Spišský Štvrtok, filiálke Dlhé Stráže v kostole sv. Juraja sme v posledných dňoch prežili obnovu ružencového bratstva.

Začala sa 19.-21.11.2010, kedy nám pracovníčka Mariánskeho dominikánskeho centra pani Beáta Kopčíková  objasnila a ponúkla informácie o Ružencovom bratstve. Starí ale aj noví kandidáti svoje členstvo potvrdili záväznou prihláškou. Nasledujúci deň sa uskutočnili voľby horliteliek jednotlivých ruží a hlavnej horliteľky, ktorou sa stala pani Mária Gibalová. Po tejto obnove má naše ružencové bratstvo  98 členov živého ruženca, 6 členov svätého ruženca a dvoch členov večného ruženca.

Ďalším veľkým dňom bola pre nás druhá adventná nedeľa, kedy našu filiálku navštívil P. Šimon Tyrol, dominikán, promótor ružencového bratstva, ktorému ďakujeme za požehnanie nášho spoločenstva, ktoré dúfame bude spoločenstvom modlitby, vzájomného porozumenia a spolupatričnosti.

Naďalej chceme brať do ruky Svätý ruženec a vkladať s veľkou dôverou do rúk našej Nebeskej  Matky naše radosti, bolesti, túžby a prosby a hlavne  uchovať si Ružencové bratstvo nie iba ako tradíciu, ale ako živé modlitbové spoločenstvo.

Text a foto: Katarína Kopaničáková