Spišský Štvrtok

Spišský Štvrtok: Návšteva kustóda

Stvrtok_miniOd  10. do 11. februára 2011v rámci príprav na blížiacu sa kustodiálnu kapitulu, P. Lucián M. Bogucki, kustód navštívil komunitu bratov v Spišskom Štvrtku.

 Od  10. do 11. februára 2011v rámci príprav na blížiacu sa kustodiálnu kapitulu, P. Lucián M. Bogucki, kustód navštívil komunitu bratov v Spišskom Štvrtku. V súčasnosti sa v komunite nachádzajú dvaja bratia P. Witold Adamczyk, gvardián a administrátor farnosti a P. Michal Jednoróg. Úradne členom kláštora v Sp. Štvrtku je aj P. Samuel Hurajt, ktorý od septembra minulého roku sa dočasne nachádza v Poľsku.  

 

Tak ako pri návštevách iných kláštorov, tak aj v Sp. Štvrtku P. Lucián viedol individuálne rozhovory s bratmi a následne sa s nimi stretol počas kláštornej kapituly. Na kláštornej kapitule malo miesto zamyslenie na textami sv. Františka o kňazstve a bratia sa tiež venovali aktuálnym problémom miestnej komunity.

 

Počas pobytu v Sp. Štvrtku sa páter kustód pri príležitosti Svetového dňa chorých  stretol s veriacimi pri sv. omši v miestnom Dome kultúry. Je už dlhoročnou štvrtockou tradíciou, že sa v tento deň stretávajú chorí zo všetkých dedín na spoločnej sv. omši, prijatí sviatostí pomazania chorých a spoločnom posedení.

 

Text: lmb; foto: P. Witold, br. Rafal a lmb