Spišský Štvrtok

Miništranti zo Spiša v Bratislave

V dňoch 23.-27.2.2009 spolu s P. Witoldom sa 26-ti miništranti z farnosti Spišský Štvrtok zúčastnil miništrantského výletu v Bratislave.

V dňoch 23.-27.2.2009 spolu s P. Witoldom sa 26-ti miništranti z farnosti Spišský Štvrtok zúčastnil miništrantského výletu v Bratislave. Tento výlet bol od ostatných odlišný tým, že miništranti mali možnosť bývať v rodinách Karloveskej farnosti a tým mohli bližšie spoznať svojich rovesníkov v Bratislave.

O náš celotýždňový program sa v spolupráci s P. Witoldom postarala p. Eva Poláková, ktorej sa týmto chceme poďakovať za to, že s nami s ochotou trávila čas a riaditeľ CZŠ pán Ján Horecký.

Miništranti mali možnosť zmerať si sily so svojimi rovesníkmi vo futbalovom turnaji, z ktorého nakoniec po náročnom a nerozhodnom boji vyšli víťazne. Väčšina z nás si po prvý krát vyskúšala lezenie na lezeckej stene v telocvični CZŠ Sv. Františka z Assisi. Popri športových aktivitách nám však ostalo aj dosť času na spoznávanie Bratislavy.

Utorkové popoludnie patrilo prechádzke po nákupnom centre Aupark spojené s návštevou kina a premietania animovaného filmu.

Popolcovú Stredu sme začali spoločnou sv. omšou s CZŠ, po ktorej nás čakala návšteva bratislavskej ZOO, Dinoparku a nakoniec aj najstaršieho mariánskeho pútnického miesta na Slovensku - Marianky pri Bratislave.

Štvrtok sa niesol v znamení prehliadky historického centra Starého mesta Bratislavy a nádvoria Bratislavského hradu. Za veľmi cenné a zaujímavé informácie patri vďaka aj nasej super sprievodkyni po Bratislave, pani Eve Thurzovej.

Hoci nám cely týždeň zbehol ako voda, spomienky na zážitky v Bratislave a rodiny, ktoré sa o nás s ochotou postarali nám ostanú i naďalej v našich srdciach.

Úprimné ĎAKUJEM patrí ešte raz všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom prispeli k príjemnému prežitiu jarných prázdnin v Bratislave - rodinám, ktoré sa o nás postarali, bratom Minoritom v Bratislave, p. šoférovi autobusu za bezpečnú a veselú cestu, CZŠ Sv. Františka z Assisi za poskytnutie telocvične a vrelé prijatie. Tiež sa tešíme na návštevu bratislavských miništrantov u nás na Spiši.

Text: FG