Spišský Štvrtok

Kríž San Damiano v Spišskom Štvrtku

V rámci 800-tého výročia vzniku rádu sv. Františka po slovenských františkánskych kláštoroch putuje kópia kríža zo San Damiána. Minulý týždeň bol v Spišskom Štvrtku.  V rámci 800-tého výročia vzniku rádu sv. Františka po slovenských františkánskych kláštoroch putuje kópia kríža zo San Damiána. Minulý týždeň bol v Spišskom Štvrtku. 

V pondelok večer prišli bratia kapucíni z Hriňovej a priviezli túto vzácnu kópiu sandamiánskeho kríža, ktorú sme privítali počas sv. omše celebrovanej P. Jánom Macejom OFMCap. V utorok, stredu a štvrtok kríž putoval do jednotlivých filiálok našej farnosti a tam mali veriaci možnosť modliť sa počas adorácie, krížovej cesty, eucharistie a vypočuť si prednášku o samotnom kríži zo San Damiána. V piatok nás navštívil náš kustód P. Lucián Bogucki, ktorý prišiel spolu s bratmi juniormi a predsedal sv. omši. V sobotu popoludní sme sa stretli už od 13.00 hod. na adorácii, ktorej poslednú hodinu naplnili svojim programom naši bratia juniori z Bratislavy. Večernú sv. omšu celebroval otec biskup, Mons. Štefan Sečka. V nedeľu, akoby na záver celého týždňa sa s nami prišiel pomodliť počas sv. omše levočský Pán dekan, Mons. František Dlugoš. 


V pondelok ráno sme sa na rannej sv. omši s krížom rozlúčili a išli ho odviezť bratom františkánom do Trstenej. Avšak popri tom sme si urobili takú malú farskú púť. Dva autobusy veriacich putovali totiž do Trstenej cez Ludźmierz v Poľsku. Išli sme navštíviť goralskú Pannu Máriu, ako ju tam volajú "Gazdinku Podhala", aby sme si u nej vyprosovali potrebné milosti. Popoludní sme dorazili do Trstenej a tam sme sandamiánsky kríž slávnostne odovzdali bratom františkánom a tamojším veriacim počas sv. omše.
Ďakujeme Bohu za tento čas modlitby a radostného stretávania sa vo františkánskom spoločenstve.

Text: P.W.
Foto: P.W., F. Garčár