Deň zasvätených

dzsSviatok Obetovania Pána, počas ktorého si zároveň pripomíname význam zasväteného života, v tomto roku pripadol na nedeľu...

Sviatok Obetovania Pána, počas ktorého si zároveň pripomíname význam zasväteného života, v tomto roku pripadol na nedeľu, preto stretnutia otcov biskupov so zasvätenými osobami sa tentokrát konali už v sobotu, 1. februára.

V Košiciach zorganizovaním tohto podujatia boli poverení bratia dominikáni, ktorí požiadali o spoluprácu aj našich bratov z Brehova. Počas stretnutia, ktoré sa nieslo v radostnej atmosfére, brat Marek Redlich porozprával o ceste odhaľovania svojho povolania. Na stretnutí boli prítomní všetci traja košickí biskupi, a za našu komunitu všetci traja bratia z Brehova.

Na Spišskej Kapitule sa so zasvätenými osobami stretol spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Podobne ako v Košiciach, stretnutie začalo už dopoludnia, pokračovalo obedom, po ktorom nasledovala prednáška Jána Dudu, diecézneho súdneho vikárana tému: Bohu zasvätený život podľa dokumentu Vita consecrata. Na stretnutí sa zúčastnila viac ako tretina z 349 zasvätených osôb diecézy, vrátane piatich bratov z dvoch našich kláštorov na Spiši.

V Bratislave sme boli zorganizovaním Dňa zasväteného života poverení my, bratia minoriti, spolu so sestričkami alžbetínkami a kanoniskami sv. Augustína rehole Notre Dame. Brat Tomáš Vlček výborne zvládol pomerne náročnú úlohu ceremoniára na sv. omši. Ostatní bratia juniori sa zapojili do liturgickej asistencie. Po liturgii nasledovalo stretnutie zasvätených osôb s oboma otcami biskupmi Bratislavskej arcidiecézy. Toto stretnutie, ktoré moderoval br. kustód Tomáš Lesňák, prebiehalo vo veľmi otvorenej priateľskej atmosfére. Po prednáške don Mariána Valábka SDB na tému angažovania zasvätených do aktuálnych spoločenských výziev týkajúcich sa ochrany manželstva a rodiny nasledovalo agapé v priestoroch bratislavského kňazského seminára.

 

-mk-

.

.