POZVÁNKA: Novéna pred Nepoškvrneným počatím Panny Márie

maria_malaPozývame vás na novénu pred slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

Téma: Pozdrav Blahoslavenej Panne Márii sv. Františka Assiského.

Novéna sa bude konať v Bratislave - Karlova Ves ...

maria_malaNovéna pred Nepoškvrneným počatím Panny Márie
Pri príležitosti 800. výročia založenia menších bratov

 

Téma: Pozdrav Blahoslavenej Panne Márii sv. Františka Assiského
Bratislava - Karlova Ves (kostol sv. Františka,  každý deň o 18.00 hod.)

 

 

Program

29. november (nedeľa)
800. rokov pod ochranou
Kráľovnej Serafínského rádu

P. Juraj  Mihály, OFM,
provinciál

Spev: Františkánska schola

30. november (pondelok)
Buď pozdravená, Pani, svätá Kráľovná,
svätá Božia Rodička Mária
P. Pavel Prihatný, OFMCap.,
provinciálny sekretár
Spev: Kongregácia sestier sv. Kríža
1. december (utorok)
Buď pozdravená..., ktorá si sa Cirkvou stala
P. Lucián M. Bogucki, OFMConv.,
kustód

Spev: Minoritská mládež z Karlovej Vsi
2. december (streda)
Buď pozdravená..., ktorú posvätil
Duchom Svätým Utešiteľom
P. Jakub Martaus, OFM,
provinciálny sekretár
Spev: Spoločenstvo Misia Mariina
3. december (štvrtok)
Buď pozdravená...,
v ktorej bola a je všetka plnosť milosti
P. Miroslav Kulich, OFMCap.,
provinciálny vikár
Spev: Kapucíni
4. december (piatok)
Buď pozdravená...,
jeho palác, bohostánok, dom
P. Adam Baran, OFMConv.,
kustodiálny vikár
Spev: Farský karloveský zbor
5. december (sobota)
Buď pozdravená..., jeho odev
P. Felix Mária Žiška, OFM,
novokňaz
Spev: Farský spevokol z Dlhých Dielov
6. december (nedeľa)
Buď pozdravená..., jeho služobnica
P. Fidel Pagáč, OFMCap.,
provinciál
Spev: Súrodenci Jendruchovci
(o 15.00 hod. bude koncert Súrodencov Jendruchovcov)
7. december (pondelok)
Buď pozdravená..., jeho matka
P. Tomáš Lesňák, OFMConv.,
gvardián

Spev: Hudobná diakonia hnutia Svetlo  Život
8. december (utorok, sv. omša o 18.00 hod.)
Slávnosť Nepoškvrneného počatia
Panny Márie
Mons. Mario Giordana,
apoštolský nuncius na Slovensku
Spev: Kongregácia Dcér sv. Františka Assiského