Brehov: miništrantský tábor

 mini_galeria_ministranti 

 

 

 

Tohoročný miništrantský tábor (8.-13. august) sa z príležitosti 70-tého výročia úmrtia sv. Maximilána nieslol v znamení médií. Zakladateľ Rytierstva Nepoškvrnenej totiž túžil po tom, aby sa úcta k Pane Márii a pravá nábožnosť šírili všetkými dostupnými prostriedkami. Tábora sa zúčastnilo 38 miništrantov a 8 animátorov.