Bratislava: Novéna 2011

novena

Novéna pred slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie 2011. Slávnostnými kazateľmi boli bratia minoriti zo Slovenska a z Čiech. V predvečer sviatku si veriaci mohli uctit relikvie sv. Maximiliána.

foto: Archív OFM Conv.